Contact

Tinh Xa Ngoc Hai Tinh Hhanh Hoa Temple

Vietnamese: Tịnh Xá Ngọc Hải
Driving Directions (Road Map): Ho Chi Minh City (Saigon) to Nha Trang
Contact info

QL1A, Vĩnh Lương, tp. Nha Trang, Khánh Hòa

Social Profiles:
Sponsored Ad

Halong Bay Overnight Cruises | Adventure Tours | Sapa Trekking

Register

You don't have permission to register
Secret Vietnam