Ton Duc Thang University

Nha Trang Logo

Ton Duc Thang University

Information
Vietnamese: Trường đại học Tôn Đức Thắng - Cơ sở Nha Trang
Address: 22 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Vĩnh Phước 650000, Vietnam
Tel: +84 258 3837 485
Driving Directions (Road Map): Ho Chi Minh City (Saigon) to Nha Trang
One day in Nha Trang
Hua Hin Thailand vs Nha Trang Vietnam, Which Is Better?
Worlds longest over Water Cable Car Nha Trang