Tinh Xa Ngoc

Nha Trang LogoTinh Xa Ngoc Hai Tinh Hhanh Hoa Temple

Information
Vietnamese: Tịnh Xá Ngọc Hải
Address: QL1A, Vĩnh Lương, tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Driving Directions (Road Map): Ho Chi Minh City (Saigon) to Nha Trang
One day in Nha Trang
Hua Hin Thailand vs Nha Trang Vietnam, Which Is Better?
Worlds longest over Water Cable Car Nha Trang