Lions Statue

Nha Trang Logo

 

 

 

 

 

 

Lions Statue

Information
Vietnamese: Tượng sư tử
Address: Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Khanh Hoa Province, Vietnam
Driving Directions (Road Map): Ho Chi Minh City (Saigon) to Nha Trang
One day in Nha Trang
Hua Hin Thailand vs Nha Trang Vietnam, Which Is Better?
Worlds longest over Water Cable Car Nha Trang