Hoa Van Le Nghia Temple

Hoa Van Le Nghia Temple

Hoa Van Le Nghia Temple

Information
Vietnamese: Trường Hoa Văn Lễ Nghĩa Hội An
Address: 64 Trần Phú, Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Vietnam
Driving Directions (Road Map): Da Nang to Hoi An
HỘI AN - FAIFO - HOÀI PHỐ - QUẢNG NAM FLYCAM VIỆT NAM
Hoi An MAVIC AIR 4K
Hoi An 4K drone footage (Vietnam)