Hang Dau Water Tower

HanoiThe Tower is a circular building located in Hang Dau, Hang Cot and Quan Thanh Streets, a very busy location in Hanoi.

Information
Vietnamese: Bốt nước Hàng Đậu
Address: Bốt Hàng Đậu, Quán Thánh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam
Facebook: Travel in Hanoi
Driving Directions (Road Map): Hanoi City Center to Hang Dau Water Tower
Driving Directions (Road Map): From Hanoi to Ninh Binh › Dong Ha › Hue › Da Nang
One day in Hanoi (Hà Nội)