Tung Sau Pearl Farm

Halong Bay Logo

Information
Vietnamese: Trại nuôi cấy ngọc trai Tùng Sâu
Driving Directions (Road Map): Ha Long city to Tung Sau Pearl Farm
Driving Directions (Road Map): Hanoi to Halong Bay