Truc Lam Temple

Dalat Logo

A small temple in Nguyen Dinh Chieu street …

 

 

 

 

 

Truc Lam Temple

Truc Lam Temple

Information
Vietnamese: Trúc Lâm Yên Tử
Address: Phường 3 Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng Vietnam
Facebook: Travel in Dalat
Driving Directions (Road Map): Ho Chi Minh City (Saigon) to Dalat