Tinh Xa Ngoc Thien Temple

Dalat LogoSecenic grounds featuring large Buddhist statues, very close to Prenn Waterfall in Dalat.

 

 

 

 

 

Tinh Xa Ngoc Thien Temple

Tinh Xa Ngoc Thien Temple

Information
Vietnamese: Tịnh Xá Ngọc Thiền
Address: QL20, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Vietnam
Facebook: Travel in Dalat
Driving Directions (Road Map): Dalat Market to Tinh Xa Ngoc Thien Temple
Driving Directions (Road Map): Ho Chi Minh City (Saigon) to Dalat