Thien Lam Church

Dalat LogoA beautiful statue of Jesus Christ.

Thien Lam Church

Information
Vietnamese: Nhà Thờ Giáo xứ Thiện Lâm
Address: 419A/23, Nguyên Tử Lực, Phường 8, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Vietnam
Facebook: Travel in Dalat
Driving Directions (Road Map): Dalat Market to Thien Lam Church
Driving Directions (Road Map): Ho Chi Minh City (Saigon) to Dalat