Dalat Star

Dalat LogoDangled along a 2.4 km wire to Quang Trung Reservoir, Dalat Star offers fantastic views over the pine-clad slopes around the city.

Information
Vietnamese: Đường Hầm Điêu Khắc Đất Sét - Khu Du Lịch Dalat Star
Address: Phường 4, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam 670000 Da Lat
Tel: +84 167 403 7607
Driving Directions (Road Map): Dalat Market to Dalat Star
Driving Directions (Road Map): Ho Chi Minh City (Saigon) to Dalat