Cao Dai Temple

Dalat Logo

Da Phuoc Temple, Caodaism, Thánh thất Đà Lạt

Da Phuoc Da Lat is one of Cao Dai Temples in Tay Ninh Holy See and it is located in Ward 11 outside Dalat city in Lam Dong province …

 

 

 

 

 

Cao Dai Temple

Cao Dai Temple

Information
Vietnamese: Thánh thất Đa Phước
Address: Thánh thất Đà Lạt Trại Mát, Phường 11 tp. Đà Lạt Lâm Đồng, Vietnam
Facebook: Travel in Dalat
Driving Directions (Road Map): Ho Chi Minh City (Saigon) to Dalat