Alexandre Yersin Monument

Dalat Logo

Information
Vietnamese: Công viên Yersin
Opening Hours: 24 hours
Entrance Fee: Free
Address: Yersin, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Vietnam
Facebook: Travel in Dalat
Driving Directions (Road Map): Ho Chi Minh City (Saigon) to Dalat