Ninh Chu Beach south of Nha Trang City

Nha Trang LogoLocated about 100 km south of Nha Trang on the northeast of Phan Rang City, 2 hours driving by car.

Information
Vietnamese: Ninh Chữ
Address: Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm Ninh Thuan Province Vietnam
Driving Directions (Road Map): Ho Chi Minh City (Saigon) to Nha Trang
One day in Nha Trang
Hua Hin Thailand vs Nha Trang Vietnam, Which Is Better?
Worlds longest over Water Cable Car Nha Trang